" /> Gang Zaa of SWU.2013 Day - Chaletstudio

เป็นการถ่ายให้กับกลุ่มน้อง ป.โท มศว. ช่วงเช้าที่มีเวลาถ่ายแค่ประมาณ 2 ชม. ก่อนน้องๆ จะต้องเข้าซ้อม จัดได้ว่าน้องๆ ทุกคนเยี่ยมยอดมากในการโพสต์ท่าต่างๆ

เป็นอีกงานนึงที่ประทับใจน้องๆ มากมาย ^__^แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ